هوای ضجه زدن دارد این دلم ای مادر!، اما چه کنم که روضه ات برپا نیست؟
چه کنم که در این چهاردیواری تنها می توان سرد و بی صدا گریست؟
اشک امان بی امانم را بریده است!
از من بپذیر ای مادر،
که این دیده را توان خون گریستن نیست.

وصیت نوشت : خواهرم!، چادرت عطر چادر مادرم زهرا (سلام الله علیها) را به خود دارد، قدر آن بدان و مجاهدت کن!