در احکام شرایط امام جماعت آورده شده است؛ فردی که در این جایگاه قرار می گیرد نباید قطع عضو باشد، جدا از همه مباحثی که اکثرأ ناآگاهانه از برخی سایت های خبری مطرح می شود، مانند: چون حداد عادل انقلابی تر می باشد جلیلی بر او اقتدا کرده است.

اقتدای جلیلی بر حداد

آقای سعید جلیلی، این جانباز سرافراز به دلیل قطع عضو عذر شرعی دارد و نمی تواند امام جماعت باشند.

سؤال: آیا نقص عضو امام جماعت اشکالى در نماز جماعت بوجود مى آورد؟
جواب: نقص عضو اگر ارتباطى به خصوصیات نماز نداشته باشد، مثل اینکه امام جماعت مثلا نابینا باشد اشکالى در نماز جماعت وجود ندارد و اگر مانند قطع پا و یا دست باشد به گونه اى که در سجده نتواند هفت عضو را روى زمین بگذارد مقتضاى احتیاط وجوبى عدم اقتداى به او است.

پی نوشت:

فارغ از این مسائل نباید به جای توجه به اصل درگیر فرع شویم، اصل این بود که این دو بزرگوار در صدا و سیما ماندند و نماز جماعت خواندند اما سایر کاندیداها بلافاصله محل مناظره را ترک کردند.